Aow en pensioenregelingen in Amsterdam
50+financieel
2 min

De veranderingen voor AOW en pensioen in 2021

Onderwerpen

De afgelopen jaren zijn er flink wat veranderingen voor AOW doorgevoerd. Zo verdween o.a. de partnertoeslag voor nieuwe AOW’ers met een jongere partner, ook is besloten de AOW-leeftijd verder te verhogen naar 67 jaar in 2024. Afhankelijk van de levensverwachting zal de AOW-leeftijd in 2027 nog verder stijgen. Het verschil tussen ‘vroeger’ en nu heet het AOW-gat. Dit gat is niet voor iedereen even groot, maar de veranderingen aan de AOW kunnen behoorlijk wat geld kosten. Hoeveel precies, hangt af van uw leeftijd, hoe lang u in Nederland woont en van de vraag of u alleenstaand bent of een (huwelijks)partner heeft met wie u samenwoont. U leest hieronder welke veranderingen voor AOW en pensioen van toepassing zijn in 2021.

Wat is AOW?

Op initiatief van de sociaal-democratische premier Willem Drees zag de Algemene Ouderdoms Wet – de AOW – in 1957 het levenslicht. De wet is in het leven geroepen om iedereen te voorzien van een basispensioen. Dit pensioen, dat AOW wordt genoemd, wordt deels gefinancierd met de premies die door de actieve beroepsbevolking worden betaald en deels uit de algemene middelen, ons belastinggeld. Niemand spaart voor zijn eigen pensioen, de AOW-premies gaan namelijk direct naar de personen die nu AOW ontvangen.

Wanneer heeft u recht op AOW?

In de tijd dat u in Nederland woont bouwt u AOW op. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van uw woonsituatie en het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond. U heeft recht op een volledige AOW-uitkering als u 50 jaar in Nederland woont. Als u een tijdje in het buitenland heeft gewoond dan heeft u recht op minder AOW. Voor ieder jaar dat u mist, wordt de AOW met 2% gekort.

Als u alleenstaand bent, dan heeft u recht op een hogere AOW dan iemand die AOW ontvangt en samenwoont of getrouwd is. Deze verdeling is 70% vs. 50%. Heeft u een partner, dan kan het zo zijn dat u sinds 2015 recht heeft op partnertoeslag omdat uw partner jonger is dan u en zelf nog geen recht heeft op AOW. Hoe minder inkomen uw partner heeft, hoe groter de toeslag is.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. Wie in 2021 voor het eerst AOW ontvangt, is dus tenminste 66 jaar en vier maanden oud.

Nieuwe AOW-leeftijd

In onderstaande tabel ziet u de nieuwe AOW-leeftijden vanaf het jaar 2020.

AOW en pensioen

AOW-leeftijd voor personen geboren op een bepaalde datum

In onderstaande tabel ziet u een overzicht met de AOW-leeftijd voor personen geboren op een bepaalde datum.

AOW en pensioen

De gevolgen van het pensioenakkoord

De verhoging van de AOW-leeftijd wordt dus gemotiveerd door de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Bekend is ook dat vooral de staatskas verdiend op het steeds langer laten werken van de beroepsbevolking. Veel mensen met zwaar werk, personen die ziek worden of werkloos raken komen vaak niet meer aan werk en bouwen daardoor niet het volledige AOW op. Daarom is er voorafgaand aan de inwerkingtreding van een nieuw pensioenakkoord hard onderhandeld over een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd.

AOW bedragen sinds 1 juli 2021

Sinds 1 juli 2021 is de AOW verder omhoog gegaan, de nieuwe bedragen zien er als volgt uit:

AOW en pensioen

Ontdek 50PlusHypotheek

Wat veel mensen niet weten, is dat u de overwaarde op uw woning kunt opnemen ter aanvulling op uw pensioen of als extra inkomen.

De expertise van 50PlusHypotheek richt zich op 50-plussers, die een tweede hypotheek willen afsluiten of de overwaarde van hun huis willen verzilveren voor extra financiële ruimte. Bereikt u bijna de AOW-leeftijd en kunt u wel een extraatje gebruiken door uw overwaarde te gebruiken ter aanvulling op uw pensioen? Neem dan contact met ons op of doe alvast de scan. Dan kijken we samen welke mogelijkheden er zijn voor uw specifieke situatie.

Breakpoint: xs