Alles over aow 2023-2024 en pensioen 2023-2024
Pensioen- en AOW
2 min

Overzicht van pensioen- en AOW-ontwikkelingen voor 2023-2024

Onderwerpen

2023 brengt tal van veranderingen op het gebied van AOW en pensioen. Of u nu al AOW of pensioen ontvangt, of dit jaar de AOW-leeftijd bereikt, het is essentieel om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste wijzigingen en wat ze voor u kunnen betekenen.

Wat is AOW 2023-2024?

De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) is sinds 1957 een integraal onderdeel van het Nederlandse pensioenlandschap. Het biedt iedereen een basispensioen, gefinancierd door zowel de werkende bevolking als belastingen. Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw burgerlijke staat: alleenstaanden krijgen een hoger bedrag dan degenen die samenwonen of getrouwd zijn.

Veranderingen in de AOW-leeftijd:

De AOW-leeftijd heeft sinds 2013 een gestage stijging gezien. In 2019 bereikte het 66 jaar en in 2023 zal het 67 jaar zijn. Vanaf 2024 wordt deze leeftijd aangepast op basis van de levensverwachting.

Stapsgewijze verhoging:

Vanaf 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd. In 2019 werd deze 66 jaar en in 2023 bereikte deze 67 jaar. Deze verhogingen werden elk jaar op 1 januari doorgevoerd, met toenemende stappen.

Koppeling aan levensverwachting:

Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd aangepast op basis van de levensverwachting, wat betekent dat deze kan variëren afhankelijk van de gemiddelde levensduur van de bevolking.

Fiscale aanpassingen:

Naast de AOW-veranderingen zijn er ook fiscale wijzigingen doorgevoerd voor aanvullende pensioenen. Hoewel eerder opgebouwde pensioenrechten ongewijzigd blijven, is vanaf 2014 een nieuw regime ingevoerd waarbij de pensioenrichtleeftijd is verhoogd. Dit betekent dat werkenden die deelnemen aan een pensioenfonds vanaf dat moment jaarlijks minder nieuwe rechten opbouwen.

Het is essentieel om op de hoogte te blijven van deze veranderingen en te begrijpen hoe ze uw pensioenplanning kunnen beïnvloeden. Voor meer gedetailleerde informatie en advies kunt u altijd terecht bij 50PlusHypotheek.

AOW-uitkeringen in 2023:

De AOW-uitkeringen zien er in 2023 als volgt uit:

Alleenstaanden: €1430,80 bruto per maand, wat neerkomt op €1.353,11 netto.

Getrouwden/samenwonenden: €973,86 bruto per persoon, oftewel €920,98 netto.

AOW met volledige partnertoeslag: Deze toeslag is in 2015 vervallen, maar degenen die voor 2015 deze toeslag ontvingen, blijven deze ontvangen.

AOW verwachtingen in 2024:

Met 2024 in het vooruitzicht, zijn er speculaties over verdere stijgingen in de AOW-leeftijd en mogelijke aanpassingen in de pensioenregelingen. Er wordt verwacht dat de AOW-uitkering voor alleenstaanden mogelijk zal stijgen naar een bedrag van ongeveer €1.460 bruto per maand, wat zou neerkomen op een netto bedrag van rond de €1.380. Voor getrouwden en samenwonenden zou het bruto bedrag per persoon kunnen stijgen naar ongeveer €1.000, wat neerkomt op een netto bedrag van ongeveer €945. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er verdere fiscale aanpassingen zullen zijn die invloed hebben op de pensioenopbouw, gezien de voortdurende veranderingen in het fiscale landschap.

Aanpassing koppeling AOW en minimumuurloon in 2023-2024:

Een belangrijke verandering die op de horizon ligt, is de herziening van de koppeling tussen AOW en het minimumloon. De Eerste Kamer heeft groen licht gegeven voor een wijziging die de basis legt voor het verhogen van het minimumloon op uurbasis in plaats van maandbasis. Deze verandering, gepland voor 2024, is bedoeld om ongelijkheden in de huidige regelgeving aan te pakken.

  • Wat betekent dit voor de AOW? De AOW is gekoppeld aan het minimumloon, waarbij momenteel wordt gekeken naar het bruto minimumloon voor een 36-urige werkweek. Met de voorgestelde veranderingen kan het minimumloon voor een 38-urige werkweek met 5% stijgen en voor een 40-urige werkweek met 10%. De toekomst van de 36-urige werkweek blijft echter onzeker. Meer duidelijkheid wordt verwacht rond Prinsjesdag in september.

Pensioenfondsen in 2023-2024:

De meeste pensioenfondsen in Nederland presteren goed en halen de minimale dekkingsgraad van 110%. Echter, de grootste pensioenfondsen, zoals het ABP en Zorg & Welzijn, voldoen niet aan deze norm. Dit betekent dat de pensioenen van deze deelnemers waarschijnlijk niet zullen stijgen.

Kan ik als AOW’er meer of minder hypotheek krijgen in 2024?

In 2024 worden er veranderingen verwacht in de hypotheekmogelijkheden voor AOW’ers. Deze veranderingen zijn het resultaat van aanpassingen in de pensioen- en AOW-regelingen en de veranderende economische omstandigheden. Hier zijn enkele speculatieve verwachtingen voor 2024:

  1. Flexibiliteit: Er kan meer flexibiliteit komen voor AOW’ers met een stabiel pensioeninkomen. Dit kan betekenen dat zij in aanmerking komen voor een hogere hypotheek.
  2. Factoren die van invloed zijn: De waarde van het huis, andere uitstaande schulden en de algemene financiële gezondheid blijven cruciale factoren bij het bepalen van de hypotheekmogelijkheden.
  3. Nieuwe hypotheekproducten: Gezien de groeiende oudere bevolking is het mogelijk dat er specifieke hypotheekproducten of -regelingen worden geïntroduceerd die speciaal zijn ontworpen voor AOW’ers.

Let op: deze informatie is speculatief. Voor actuele en specifieke informatie is het raadzaam om contact op te nemen met één van onze adviseurs.

Hoe kan 50PlusHyptotheek u helpen?

Bent u op zoek naar mogelijkheden om uw pensioen en AOW aan te vullen? Een optie die vaak over het hoofd wordt gezien, is het opnemen van de overwaarde uit uw woning. Dit kan dienen als aanvulling op uw AOW en pensioen. Bij 50PlusHypotheek zijn we gespecialiseerd in deze en andere financiële vraagstukken. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies of start met onze 50PlusHypotheek scan.

Breakpoint: xs