Meer informatie over de betekenis van onder voorbehoud
50+financieel
4 min

Navigeren door vastgoedtermen: wat betekent ‘onder voorbehoud’?

Onderwerpen

Als u de 50 bent gepasseerd en overweegt een nieuwe woning te kopen, kan de vastgoedmarkt soms aanvoelen als een doolhof van jargon en complexe termen. Een van die termen die u wellicht tegenkomt, is ‘verkocht onder voorbehoud’. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en hoe beïnvloedt het uw aankoopbeslissing? In dit artikel ontrafelen we deze term en enkele gerelateerde concepten, zodat u met vertrouwen uw volgende stap in de huizenmarkt kunt zetten.

Wat betekent ‘verkocht onder voorbehoud’?

De term ‘verkocht onder voorbehoud’ is een veelgebruikte term in de vastgoedsector. Wanneer een woning ‘verkocht onder voorbehoud’ is, betekent dit dat de koper en verkoper een voorlopige koopovereenkomst hebben getekend. Echter, de afronding van deze verkoop is nog afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Een veelvoorkomende voorwaarde is bijvoorbeeld de goedkeuring van een hypotheek. 

Voor 50-plussers, die mogelijk al eerdere ervaringen hebben met het kopen van een woning, is het cruciaal om te begrijpen dat een dergelijke status niet betekent dat de woning definitief verkocht is. Er bestaat nog steeds een kans dat de deal niet doorgaat, vooral als de gestelde voorwaarden niet worden gehaald.

Hoe vaak gaat ‘verkocht onder voorbehoud’ niet door? 

Het is een realiteit in de vastgoedmarkt dat niet elke woning die ‘verkocht onder voorbehoud’ is, ook daadwerkelijk definitief verkocht wordt. Een veelvoorkomende reden is dat de koper de financiering niet rond krijgt. Hoewel het exacte percentage van deze gevallen varieert, is het essentieel voor potentiële kopers om zich hiervan bewust te zijn en hiermee rekening te houden in hun zoektocht naar een nieuwe woning.

Verkocht onder voorbehoud: hoe lang duurt dit? 

De duur van de ‘verkocht onder voorbehoud’-periode is meestal vastgelegd in de voorlopige koopovereenkomst. Vaak gaat het om een periode van enkele weken. Gedurende deze tijd moet de koper aan de gestelde voorwaarden voldoen, zoals het verkrijgen van een hypotheek. Als dit niet binnen de afgesproken termijn lukt, kan de verkoopovereenkomst ontbonden worden.

Boete bij verkocht onder voorbehoud

Om te voorkomen dat kopers lichtzinnig een voorlopige koopovereenkomst aangaan, kan er een boeteclausule in het contract zijn opgenomen. Als een koper zich zonder geldige reden terugtrekt, kan hij verplicht worden een boete te betalen, die vaak is vastgesteld als een percentage van de koopsom.

Is ‘verkocht onder voorbehoud’ een truc van de makelaar?

Er gaan verhalen rond dat sommige makelaars deze status gebruiken als een tactiek om druk uit te oefenen op potentiële kopers. Echter, ‘verkocht onder voorbehoud’ is een legitieme en transparante status binnen de vastgoedsector. Het beschermt zowel kopers als verkopers door duidelijkheid te bieden over de voorwaarden waaronder een woning wordt verkocht.

Verschil ‘onder bod’ en ‘verkocht onder voorbehoud’

De termen ‘onder bod’ en ‘verkocht onder voorbehoud’ worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is een duidelijk verschil. Wanneer een woning ‘onder bod’ is, heeft een potentiële koper een bod uitgebracht, maar er is nog geen formele overeenkomst tussen de koper en verkoper. Het is een indicatie dat er onderhandelingen gaande zijn. Aan de andere kant betekent ‘verkocht onder voorbehoud’ dat er wel een voorlopige koopovereenkomst is, maar dat de definitieve verkoop nog afhangt van bepaalde voorwaarden, zoals het verkrijgen van een hypotheek.

6 weken bedenktijd bij huis kopen

Na het ondertekenen van het koopcontract heeft de koper volgens de wet recht op 3 dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper zonder opgave van redenen afzien van de koop. In de praktijk kan deze bedenktijd echter uitgebreid worden tot 6 weken, vooral als er specifieke voorwaarden in het koopcontract zijn opgenomen. Dit geeft de koper meer tijd om bijvoorbeeld financiering rond te krijgen of andere zaken te regelen. Wilt u de meest actuele informatie over dit onderwerp? Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de bedenktijd na het kopen van een woning. 

Wat betekent ‘onder voorbehoud van financiering’?

Dit is een veelvoorkomende voorwaarde in de vastgoedwereld. Wanneer een koper een woning wil kopen ‘onder voorbehoud van financiering’, betekent dit dat de definitieve aankoop afhankelijk is van het verkrijgen van een hypotheek. 

Vooral in de huidige financiële markt, waar de hypotheeknormen en -regels regelmatig veranderen, kan het proces van het verkrijgen van een hypotheek anders zijn dan u in het verleden heeft ervaren. Dit maakt het inschakelen van een deskundige hypotheekadviseur cruciaal om te zorgen dat u de juiste financiering voor uw situatie vindt.

Wat is bieden onder voorbehoud? 

Wanneer u een woning op het oog heeft, kunt u ervoor kiezen om een bod uit te brengen ‘onder voorbehoud’. Dit betekent dat uw bod afhankelijk is van bepaalde voorwaarden, zoals het verkrijgen van een hypotheek of een positieve uitkomst van een bouwkundige keuring. Mochten deze voorwaarden niet worden gehaald, dan biedt dit u de juridische ruimte om zonder consequenties het bod in te trekken.

Bod uitbrengen onder voorbehoud verkoop eigen woning

Dit is een specifieke vorm van ‘bieden onder voorbehoud’. Hierbij geeft de koper aan dat het bod op de nieuwe woning afhankelijk is van de verkoop van zijn of haar huidige woning binnen een afgesproken termijn. Als de huidige woning niet binnen deze termijn wordt verkocht, kan de koper zich zonder boetes of andere consequenties terugtrekken uit de koopovereenkomst.

Voorbehoud voor het verkrijgen van een financiering koopsom

Dit is een van de meest voorkomende voorbehouden bij het kopen van een woning. Hierbij geeft de koper aan dat de betaling van de koopsom afhankelijk is van het verkrijgen van voldoende financiering, meestal in de vorm van een hypotheek. Als de koper de financiering niet rond krijgt, bijvoorbeeld omdat de bank de hypotheekaanvraag afwijst, kan de koper zich terugtrekken zonder financiële gevolgen.

Wat betekent ‘verhuurd onder voorbehoud’?

Dit is vergelijkbaar met ‘verkocht onder voorbehoud’, maar dan specifiek voor huurwoningen. Wanneer een woning ‘verhuurd onder voorbehoud’ is, betekent dit dat er een voorlopige huurovereenkomst tussen de verhuurder en potentiële huurder is gesloten. Echter, de definitieve huurovereenkomst is nog afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Dit kunnen voorwaarden zijn zoals een positieve kredietcheck, het overleggen van bepaalde documenten of andere specifieke afspraken. Als u overweegt te huren, is het essentieel om te beseffen dat, zelfs als een woning ‘verhuurd onder voorbehoud’ is, deze nog steeds beschikbaar kan komen als de voorwaarden niet worden gehaald.

Overwegingen bij het huren van een woning

Als u overweegt een woning te huren, is het belangrijk om alert te blijven op woningen die ‘verhuurd onder voorbehoud’ zijn. Hoewel het lijkt alsof deze woningen al verhuurd zijn, kunnen ze alsnog beschikbaar komen als de potentiële huurder en verhuurder niet tot een definitieve overeenkomst komen. Het is dus raadzaam om contact te houden met de verhuurder of makelaar om op de hoogte te blijven van de status.

Weten wat voor u mogelijk is? 

Voor 50-plussers op zoek naar een nieuwe woning is het essentieel om bovengenoemde termen te begrijpen. Ze spelen een cruciale rol in uw zoektocht en besluitvorming. En onthoud: gedegen hypotheekadvies biedt u duidelijkheid en zekerheid in dit proces. Onze adviseurs kunnen je helpen bij het creëren van uw doelen en uw plannen. Er is vaak veel meer mogelijk dan u denkt. Neem daarom vandaag nog contact met ons op.

Breakpoint: xs