Hypotheek
2 min

Hypotheekrenteaftrek: wat moet u weten voor 2021

Onderwerpen

De hypotheekrenteaftrek is al jarenlang een veel besproken onderwerp. Zowel onder huizenbezitters als in de politiek. Sinds de crisis is besloten de hypotheekrenteaftrek de komende jaren af te bouwen. In 2021 gaat de maximale aftrek voor hypotheekrente omlaag van 46% naar 43%. Dit heeft gevolgen voor u als (toekomstige) huizenbezitter. Woningbezitters die geen of lage hypotheekschuld hebben, krijgen te maken met een (hogere) ‘aflosboete’. We vertellen u hieronder hoe dit allemaal precies zit.

Wat is hypotheekrente?

Een hypotheek is een lening voor een woning. Over deze lening wordt rente betaald aan de geldverstrekker: de hypotheekrente. De hoogte van de hypotheekrente bepaalt deels hoeveel u per maand aan hypotheeklasten betaald. Omdat men het liefst zo min mogelijk betaalt voor de hypotheek, zoeken veel huizenkopers naar de laagste hypotheekrente.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Hoe hoger de hypotheekrente is, hoe duurder het is om een huis te bezitten. Om het kopen van een huis alsnog aantrekkelijk te maken, heeft de overheid hypotheekrenteaftrek in het leven geroepen.

Door deze fiscale regeling kan de hypotheekrente onder voorwaarden afgetrokken worden van het belastbaar inkomen in box 1.

Hypotheekrenteaftrek in box 1

Ieder jaar moeten Nederlanders belastingaangifte doen bij de Belastingdienst. Hier worden o.a. inkomen uit werk en woning in box 1 opgegeven. In box 1 mogen ook aftrekposten worden ingevuld. Als huizenbezitter mag hierbij de hypotheekrente opgeven worden als aftrekpost. Ook wordt hier het eigenwoningforfait ingevuld. Dit is een klein percentage van de WOZ-waarde dat bij het inkomen wordt opgeteld. Door de hypotheekrenteaftrek valt het belastbaar inkomen lager uit dan het daadwerkelijke inkomen. Hierdoor betaalt u als woningbezitter een lager bedrag aan inkomstenbelasting dan wanneer u geen eigen woning bezit.

Wanneer heeft u recht op hypotheekrenteaftrek?

Er zijn verschillende hypotheekvormen. Sinds 2013 heeft u alleen recht op hypotheekrenteaftrek als de gehele lening over maximaal 360 maanden wordt afgelost. Dit staat gelijk aan een looptijd van 30 jaar. Er zijn twee hypotheekvormen die aan deze eisen voldoen: een annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

– Annuïteitenhypotheek: bij een annuïteitenhypotheek betaalt u een vast bedrag per maand. Dit bedrag bestaat voor een deel uit hypotheekrente en voor een deel uit aflossing. Naarmate de hypotheek verstrijkt, betaalt u steeds meer aan aflossing en steeds minder aan rente. Dat komt omdat de nog openstaande schuld minder wordt. En daarmee ook het bedrag aan rente dat u daarover betaald.

– Lineaire hypotheek: bij een lineaire hypotheek betaalt u elke maand een vast bedrag aan aflossing. Daarbovenop betaalt u ook een bedrag aan rente. Deze rente betaalt u over de nog openstaande schuld. De openstaande schuld wordt door de maandelijkse aflossing steeds lager. Daarmee daalt ook het bedrag dat u maandelijks aan rente moet betalen.

Heeft u voor 1 januari 2013 een hypotheek met een aflossingsvrij deel afgesloten? Dan geldt het overgangsrecht. Dat houd in dat u nog gebruik kunt maken van de fiscale regels van voor 1 januari 2013 en dus nog kunt profiteren van hypotheekrenteaftrek.

Let op: indien u uw oude hypotheek verhoogd vervalt het overgangsrecht op het nieuwe deel van de hypotheek.

Veranderingen hypotheekrenteaftrek als gevolg van de financiële crisis

Tien jaar geleden was het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek niet aan de orde in Nederland. Als gevolg van de financiële crisis gebeurde het echter toch. Inmiddels roept De Nederlandsche Bank, de toezichthouder van alle banken, dat de hypotheekrenteaftrek moet verdwijnen. De Tweede Kamer is sterk verdeeld over de vraag of hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft.

Er is met name een grote verdeeldheid tussen links en rechts. Van de partijen die geen verdere aanpassingen willen, is de VVD het grootste. Andere rechtse partijen zijn ook voor het behoud van de regeling. De linkse partijen willen wel graag verandering in de huidige hypotheekrenteaftrek regeling. Zij willen het recht op hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld afbouwen of beperken tot een hypotheek van €350.000.

Hypotheekrenteaftrek 2021

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt in 2021 verder verlaagd van 46% naar 43%. Vanaf 2023 zijn de aftrekbare rente en kosten eigen woning nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%.

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van de tarieven voor de inkomstenbelasting zijn in 2018 ingezet en worden in 2024 afgerond. In hoofdlijnen wordt het belastingstelsel daardoor simpeler. De verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting zijn gunstig voor huishoudens, de afbouw van de hypotheekrenteaftrek zal ondanks deze compenserende maatregelen, financieel nadelig uitpakken voor woningeigenaren uit de hoogste inkomensklasse (vanaf €68.000 per jaar).

Het doel van de verlaging van de hypotheekrenteaftrek is om de woningmarkt stabieler te maken.

Alternatieve mogelijkheid

Een alternatieve mogelijkheid voor het verlagen van de hypotheekrenteaftrek is om de woning en de hypotheek een andere plek te geven in ons belastingstelsel. Deze vallen nu in box 1. Een mogelijkheid is om dit te veranderen en de woning en de hypotheek in box 3 (vermogen, zoals spaargeld) te laten vallen.

Aan dit alternatief zouden dan wel extra voorwaarden moeten worden gekoppeld, anders profiteren alleen vermogende ervan.

Laat u adviseren door 50PlusHypotheek

Het is de vraag of er in de komende kabinetsperiode verandering komt in de regels die gaan over de hypotheekrenteaftrek. Op lange termijn is dit echter niet ondenkbaar.

Heeft u daar vragen over? Bij 50PlusHypotheek zijn we op de hoogte van de meest recente regels rondom alles over hypotheken. Neem contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek.

Breakpoint: xs