Afschaffing jubelton
50+financieel
2 min

Hypotheekrente verwachtingen 2023 en daarna!

Onderwerpen

Wat gaat er gebeuren met de hypotheekrente verwachtingen in 2023? Deze vraag houdt veel mensen bezig, en er zijn verschillende meningen en verwachtingen onder experts. Vooropgesteld: Het blijft lastig om de ontwikkeling van de hypotheekrente exact te voorspellen. Toch zocht 50PlusHypotheek het voor u uit. In dit artikel vertellen wij u daarom alles over de hypotheekrente verwachtingen voor 2023 en daarna! 

Huidige stand van hypotheekrente (2023)

De huidige stand van de hypotheekrente in 2023 laat verschillende ontwikkelingen zien. Na een periode van lage rentes, is er in 2022 een aanzienlijke stijging opgetreden. Deze stijging werd mede veroorzaakt door renteverhogingen van Centrale Banken, zoals de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. De hoge inflatie heeft geleid tot renteverhogingen als middel om de inflatie onder controle te houden.

Invloed van economische factoren op de hypotheekrente

De hypotheekrente wordt beïnvloed door verschillende economische factoren. Een van de belangrijkste factoren is het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de inflatie. Een stijging van de inflatie kan leiden tot een verhoging van de officiële rentetarieven door de ECB, wat op zijn beurt de korte hypotheekrente omhoog stuw

Als de ECB echter tekenen ziet dat de inflatie afneemt, kan de rente op hypotheken met een lange rentevaste periode dalen. Het beleid van de ECB om de inflatie onder controle te houden kan leiden tot aanpassingen in het monetair beleid, zoals het verkopen van schuldtitels en het verhogen van de officiële rentetarieven. Deze maatregelen hebben invloed op zowel de korte als lange hypotheekrente. 

Daarnaast speelt ook de risicobereidheid van beleggers een rol, aangezien hypotheekverstrekkers hogere kosten moeten betalen voor hypotheken tijdens economisch onzekere tijden. Dit kan leiden tot hogere hypotheektarieven.

Hypotheekrente verwachtingen 2023

Wat betreft de verwachtingen voor de hypotheekrente in 2023 zijn er verschillende visies. Sommige experts voorspellen een verdere stijging van de kortere hypotheekrentes, terwijl de langere rentes naar verwachting gelijk zullen blijven of licht zullen stijgen. Deze voorspellingen hangen onder andere af van factoren zoals de ontwikkeling van de inflatie en de economische situatie. Deze factoren zullen wij hieronder kort bespreken. 

Rente op staatsleningen

Een belangrijke factor die invloed heeft op de hypotheekrente is de rente op staatsleningen. Verwacht wordt dat deze geleidelijk zal dalen in 2023, maar de daling kan beperkt worden door een gestegen risico-opslag op hypotheken. In tijden van economische onzekerheid nemen beleggers vaak minder risico, waardoor hypotheekverstrekkers hogere risico-opslagen moeten betalen. Dit kan leiden tot hogere hypotheektarieven, tenzij de concurrentie tussen hypotheekverstrekkers ruimte biedt voor lagere tarieven.

Mate van inflatie

Hoewel de inflatie in 2022 is afgenomen, blijft deze nog steeds hoog. De Europese Centrale Bank heeft zichzelf voorgenomen om de beleidsrente verder te verhogen om de inflatie weer richting het streefniveau van 2% te brengen. Dit kan natuurlijk leiden tot verdere stijging van de korte variabele hypotheekrentes Maar de verslechterde economische groeivooruitzichten kunnen de stijging van de kapitaalmarktrentes afremmen. Dit vergroot de kans op stabilisatie van de lange hypotheekrentes.

Hoewel het voorspellen van de hypotheekrente altijd met onzekerheden gepaard gaat, zijn er signalen dat er ruimte komt voor een mogelijke daling van de hypotheekrente op termijn. De dalende langetermijnrente op de kapitaalmarkt kan hieraan bijdragen. Echter, het is afwachten hoe hypotheekverstrekkers hiermee omgaan en of zij de ruimte benutten om hun marges te verkleinen én lagere rentetarieven aan te bieden om concurrentievoordeel te behalen.

Factoren die de hypotheekrente verwachtingen kunnen beïnvloeden

Verschillende factoren hebben invloed op de hoogte van de verwachte hypotheekrentes. Een belangrijke factor is de economische groei. Stel u eens voor dat de economie sterk groeit, met een hoge mate van bedrijvigheid en lage werkloosheidscijfers. In zo’n scenario hebben banken vertrouwen in de economie en zijn ze bereid hypotheken te verstrekken tegen lagere rentetarieven. Dit komt doordat de kans op wanbetaling door huiseigenaren kleiner wordt geacht, vanwege de gunstige economische omstandigheden.

Een andere factor die uw hypotheekrente kan beïnvloeden, is de rente op de obligatiemarkt. Stel dat de rente op langlopende staatsobligaties stijgt (dit kan gebeuren wanneer beleggers minder risico willen nemen en hun geld verplaatsen naar veiligere investeringen zoals staatsobligaties). Als gevolg hiervan stijgt de rente op deze obligaties. Aangezien uw hypotheekrente vaak gekoppeld is aan de rente op staatsleningen, zal automatisch ook uw hypotheekrente stijgen.

Daarnaast heeft het monetair beleid van de Centrale Bank invloed op uw hypotheekrente. Wanneer de Centrale Bank besluit om de rentetarieven te verlagen om de economische groei te stimuleren, kan dit leiden tot lagere hypotheekrentes. Waarom? Simpelweg omdat banken goedkoper geld kunnen lenen van de Centrale Bank. Als de Centrale Bank daarentegen de rentetarieven verhoogt om de inflatie te beteugelen, zullen ook de toekomstige hypotheekrentes stijgen.

Hypotheekrente verwachtingen na 2023: stijging en daling mogelijk

Hypotheekrente verwachtingen na 2023 zijn onderhevig aan onzekerheden en kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren. Wat we wel kunnen zeggen: de hypotheekrentes kunnen na 2023 zowel stijgen als dalen. Hieronder bespreken wij enkele mogelijke stijgingen en dalingen en de oorzaken daarvan. 

Stijgingen in hypotheekrentes na 2023

Voorspellen economen dat de inflatie nog meer toe zal nemen in de komende jaren? Dan zou de Centrale Bank ervoor kunnen kiezen om de rentetarieven nog meer omhoog te schroeven. Zo kunnen ze de inflatie onder de controle houden. Vanuit dit scenario zullen de hypotheekrentes na 2023 dus stijgen. 

Een andere factor die van invloed kan zijn op de hypotheekrente na 2023 is de ontwikkeling van de huizenmarkt. Laten we aannemen dat er de komende jaren een sterke vraag blijft naar koopwoningen, terwijl het aanbod beperkt blijft. Dit kan leiden tot stijgende huizenprijzen. Als gevolg hiervan kunnen banken hogere hypotheekrentes hanteren om het risico van leningen voor woningen met hoge waardering te compenseren.

Daarnaast kunnen ook geopolitieke ontwikkelingen van invloed zijn op de hypotheekrente na 2023. Als de wereldwijd politieke spanningen nog meer toenemen, kan dit leiden tot een hogere mate van onzekerheid op de financiële markten. In zo’n scenario zouden beleggers mogelijk op zoek gaan naar veiligere investeringen, zoals staatsobligaties, waardoor de rente op deze obligaties stijgt. Als gevolg hiervan zouden ook hypotheekrentes na 2023 kunnen stijgen.

Dalingen in hypotheekrentes na 2023

Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de hypotheekrentes na 2023 dalen. Een belangrijke factor die hiertoe kan leiden, is een mogelijke economische recessie. Als de economie vertraagt of in een neerwaartse spiraal terechtkomt, kan de Centrale Bank ervoor kiezen de rentetarieven te verlagen om de economie te stimuleren. Lagere rentetarieven kunnen dan leiden tot dalende hypotheekrentes na 2023.

Wat betekent de hypotheekrente verwachting in 2023 en daarna voor u?

Helaas blijft het voorspellen van de hypotheekrente onzeker. Het is raadzaam om de marktontwikkelingen te volgen en advies in te winnen bij onze adviseurs om de beste rente- en hypotheekvorm te vinden die past bij uw persoonlijke situatie. Wat kunt u nu het beste doen, gezien deze ontwikkeling van de hypotheekrente? Daarbij helpen wij u dus graag. Neem daarom gerust contact met ons op of vul de scan in.

Wil jij samen met ons groeien?

Wacht dan niet langer: neem contact met ons op over de mogelijkheden als franchisenemer.

Mannelijk persoon
Erik bespreekt graag de mogelijkheden
Breakpoint: xs