Privacy- & cookiebeleid

50PlusHypotheek, gevestigd aan de Cornelis Schuytstraat 21, 1025 GT te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:

M info@50plushypotheek.nl
T 020 – 770 11 11

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

50PlusHypotheek verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:

– (zakelijke) NAW gegevens

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Functie
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Financiële gegevens (van onze crediteuren en debiteuren)

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Zakelijke relaties: Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

– Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening
– Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
– Om facturen te kunnen sturen en betaling te administreren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

50PlusHypotheek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

50PlusHypotheek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of langer dan de wet het verplicht.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

50PlusHypotheek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 50PlusHypotheek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES EN GOOGLE ANALYTICS

De website van 50PlusHypotheek. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. Dit wordt gedaan door het bedrijf Google. Meer over het privacybeleid van Google is te vinden op www.google.com/intl/nl/policies/privacy. De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee optimaliseren wij de informatie die op onze site te zien is. Deze gegevens worden door 50PlusHypotheek niet aan derden verstrekt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door 50PlusHypotheek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@50plushypotheek.nl.

50PlusHypotheek wil u ter tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

50PlusHypotheek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@50plushypotheek.nl.

Wij werken onder andere samen met de volgende banken
 • ABN AMRO
 • ING
 • Rabobank
 • Nationale Nederlanden
 • Aegon
 • Florius
 • BLG Wonen
 • Obvion hypotheken
 • Woonfonds
 • A.S.R
 • NiBC
 • Syntrus Achmea
  Chat openen
  Heeft u vragen?
  Welkom bij 50PlusHypotheek. U kunt met ons chatten via WhatsApp (opent een nieuw venster). Wij reageren tijdens kantooruren.