Pensioen- en AOW
2 min

Overzicht van alle pensioen- en AOW-ontwikkelingen voor 2023

Onderwerpen

Ook in 2023 zijn er weer veranderingen op AOW- en pensioengebied. Dit kan voor u interessant zijn als u recht heeft op AOW of een pensioen of wanneer u dit jaar de leeftijd bereikt waarom op voor het eerst AOW zult ontvangen. Wat zijn de veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van AOW en pensioen? We leggen het in dit blog zo goed mogelijk voor u uit.

Wat is AOW?

Sinds 1957 kent Nederland een AOW-regeling. AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet en is in het leven geroepen zodat iedereen een basispensioen heeft. Een AOW wordt deels gevormd uit premies die door de werkende bevolking betaald worden en deels uit de belasting die de Nederlandse bevolking betaalt. Bent u alleenstaand, dan ontvangt u meer AOW dan wanneer u samenwoont of getrouwd bent.

Verhoging AOW-leeftijd

In 2023 stijgt de leeftijdsgrens wanneer u recht heeft op AOW. De leeftijd waarop u uw eerste AOW kunt ontvangen zal vanaf dit jaar 66 en 10 maanden zijn. Hiermee is de AOW-leeftijd met drie maanden gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook in de komende jaren zal deze stijging doorzetten, wederom met drie maanden. Zo zal de AOW-leeftijd in 2024 over de grens van 67 jaar gaan. Deze stijging ligt in lijn met de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Dat werkt nu zo: als de gemiddelde levensverwachting stijgt met een jaar, dan zal de pensioenleeftijd toenemen met een paar maanden. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen: met 8 maanden per 1 jaar hogere leeftijdsverwachting.

Stijging AOW-uitkering

Vanaf januari 2023 is de AOW-uitkering gestegen. Hieronder vindt u een overzicht van alle AOW-bedragen in elke vorm en de bijbehorende stijging.

AOW voor alleenstaanden in 2023

Zo wordt de AOW voor alleenstaanden per 1 januari 2022 €1430,80 bruto. Hier blijft netto €1.353,11 van over. In juli 2022 was dit netto bedrag nog €1.261,51. Een stijging dus.

AOW voor getrouwden en samenwonenden in 2023

Ook voor getrouwden en samenwonenden stijgt de AOW. Dit bedrag komt neer op €973,86 bruto per persoon, oftewel €920,98 netto. In juli 2022 was dit bedrag nog €863,55.

AOW met volledige partnertoeslag in 2023

Goed om te weten is dat de AOW-partnertoeslag per 2015 is komen te vervallen. Wanneer u dit jaar voor het eerst AOW-gerechtigd bent, ontvangt u geen AOW-toeslag meer voor uw jongere partner, ook niet als uw partner geen inkomen heeft of weinig verdient. Alleen de mensen die al voor 2015 deze toeslag kregen, en bij wie er niets veranderd is aan de situatie blijft deze partnertoeslag ontvangen.

AOW met verlaagde partnertoeslag

De partnertoeslag is lager dan bij een volledige partnertoeslag wanneer u en uw partner tezamen meer dan €3018,06 aan inkomen hebben. Het AOW-bedrag met verlaagde partnertoeslag bedraagt dan €1688,29 bruto per maand, oftewel €1540,36 netto. Dit bedrag is €24,55 hoger ten opzichte van vorig jaar.

Bij alle bovenstaande bedragen wordt er rekening gehouden met een loonheffingskorting en een ZVW-premie, oftewel de zorgverzekeringswet. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de AOW-bedragen wederom iets stijgen in juli van dit jaar.

Verhoging bij pensioenfondsen

Met de meeste pensioenfondsen in ons land gaat het goed: zij halen de minimale dekkingsgraad van 110% ruimschoots. Echter voldoen de twee grootste pensioenfondsen, het ABP en Zorg & Welzijn, niet aan deze norm. Dit betekent dat de pensioenen van deze deelnemers vrijwel zeker niet zullen stijgen. Ook bij de meeste fondsen in de metaalindustrie is dit het geval. De meeste pensioengerechtigden zullen het dus met hetzelfde bedrag moeten stellen als in het afgelopen jaar.

Nieuw pensioenstelsel

Daarnaast komt er een nieuw pensioenstelsel aan, die in 2023 in zal gaan. Met dit nieuwe pensioenstelsel is het de bedoeling dat pensioengerechtigden hun eigen kapitaal opbouwen. Hiermee kopen ze het als het ware een uitkering die ze zullen ontvangen wanneer ze met pensioen mogen. Deze uitkering zal stijgen of dalen aan de hand van beleggingsresultaten. Gaat het goed op de beurs, dan ontvangen deelnemers meer geld. Wanneer beleggingsresultaten dalen, zal het pensioen van de deelnemers worden gekort. Specialisten verwachten dat veel pensioenfondsen, ook die hun minimale dekkingsgraad halen, daarom de pensioenuitkeringen niet zullen verhogen in 2022 en liever de hand op de knip houden.

Meer informatie via 50PlusHypotheek

Er zijn mogelijkheden om een aanvulling te krijgen op uw pensioen en AOW. Nog bij veel mensen onbekend is het opnemen van de overwaarde uit uw woning. Dit kan opgenomen worden als aanvulling op uw AOW en pensioen. Wilt u hier meer informatie over? Bij 50PlusHypotheek zijn wij hierin gespecialiseerd. Bereikt u dit jaar de AOW-leeftijd en kunt u wel een extraatje gebruiken boven op het gebruikelijke inkomen? Wij kijken graag naar de mogelijkheden voor uw situatie. Nieuwsgierig geworden? Doe alvast onze 50PlusHypotheek scan!

Breakpoint: xs