Seniorenhypotheek
Hypotheek
2 min

De mogelijkheden van een seniorenhypotheek

Onderwerpen

Bent u 57 jaar of ouder, dan is de kans groot dat u het moeilijk heeft op de woningmarkt. Door strengere regels kunnen senioren met hun (toekomstige) pensioeninkomen voor nieuwe hypotheken vaak minder lenen dan ze nu al doen. De mogelijkheden voor senioren zijn echter uitgebreid door de NHG. Daarover leest u hier meer.

Pensioeninkomen 57+

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De overheid stuurt daar ook op aan. Toch ervaren senioren bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek, of het verhogen van de bestaande hypotheek (bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen) vaak meer moeilijkheden dan jongere aanvragers. Dat heeft te maken met het volgende.

Al 10 jaar voorafgaand aan de pensioendatum, gaan de banken bij de berekening van het (maximale) hypotheekbedrag rekening houden met uw toekomstige pensioeninkomen. Dit inkomen valt vaak lager uit dan het inkomen vóór uw pensioen. Hier krijgt u dus mee te maken zodra u 57 jaar of ouder bent. Daardoor kunt u weer minder lenen. Tevens heeft u maar 30 jaar recht op hypotheekaftrek, waardoor de maandlasten omhoog gaan. Geldverstrekker houden hier rekening mee.

Hierdoor kan het zo zijn dat een 55-jarige met een bruto-inkomen van €70.000 wel een hypotheek van €285.000 kan afsluiten, maar een 57-jarige met hetzelfde inkomen niet. Ook kan de bank aanvullende eisen stellen, zoals versneld moeten aflossen na pensionering.

Nationale Hypotheek Garantie biedt mogelijkheden

Dankzij de Nationale Hypotheek Garantie is er tegenwoordig meer mogelijk voor senioren. Bij de standaard manier van toetsen wordt namelijk uitgegaan van de hele hypotheeksom die via een annuïteitenhypotheek wordt afgelost. Maar als u een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek heeft, zijn de werkelijke lasten eigenlijk veel lager dan het bedrag waarmee de standaard toets rekent. En dat is precies het voordeel: als u nu een hypotheek afsluit met de Nationale Hypotheek Garantie mag een geldverstrekker toetsen of uw inkomen voldoende is om de werkelijke hypotheeklast te dragen.

Een NHG-hypotheek is in 2022 mogelijk voor woningen van maximaal €325.000 (of €344.500 voor woningen met energiebesparende voorzieningen). Om gebruik te kunnen maken van de werkelijke woonlasten norm moet de rente wel voor minstens 20 jaar vaststaan.

Er zijn situaties waarin de nieuwe werkelijke maandlast hoger mag uitvallen dan de oude werkelijke maandlast. Dit moet de bank wel eerst vooraf bespreken met het Waarborgfonds Eigen Woningen, de verantwoordelijke van de NHG. De maandlast mag hoger uitvallen als:

– de klant in de nieuwe situatie (veel) meer gaat aflossen op de hypotheek.

– als de verhuizing dringend gewenst is, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen.

Er zijn ook situaties waarin de rente korter vast kan staan dan de voorgeschreven 20 jaar, met een maximum van 10 jaar. Bijvoorbeeld wanneer:

– de jongste partner aan het einde van de rentevaste periode 85 jaar of ouder is.

– de hypotheek lager is dan 50% van de woningwaarde.

– de hypotheek na afloop van de kortere rentevaste periode volledig is afgelost.

Laat u adviseren door 50PlusHypotheek

Met de nieuwe regels van het NHG wordt verhuizen een stuk makkelijker. Benieuwd wat er voor u mogelijk is? Laat u dan adviseren door 50PlusHypotheek, dan kijken we samen naar uw mogelijkheden.

Breakpoint: xs